00517 2200193 4500001002100000005001500021008004100036020001900077035002500096041000800121082000800129090000800137100002200145245006100167250002800228260002800256300002900284650001000313INLIS00000000000083320130515114510 ind  a979-20-52929-6 a0010-051300000000833 aind aFik aFik aMiyuki, Kobayashi aThe Best Love 6 Maho at 17/ penerjemah, Elly, Sutawikara aVolume : 6; Cetakan : 1 aJakartabGramediac2004 a122 hlm. : ilus. ;15 cm. aFiksi