00577 2200193 4500001002100000005001500021008004100036035002500077041000800102082001200110090001200122100002100134245012400155250001600279260003800295300002600333500000800359650001600367INLIS00000000000764720130515193249 ind  a0010-051300000007647 aind a297.331 a297.331 aHusayn, Syahatah aAkuntansi Zakat (Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer) c.2 / editor, Sony, Kusumasonjaya; penerjemah, Syakur, aCetakan : 1 aJakartabPustaka Progressifc2004 axix, 224 hlm. ;24 cm. a223 aZakat Harta