na INLIS000000000031769 20210518112448 0010-0521000015 Kamus Unggah Ungguh Basa Jawa / Haryana Harjawiyana Haryana Harjawiyana Cet. 1 192 hlm ; 25 cm Th. Supriya Yogyakarta : Kanisius, 2009 499.222 R 499.222 HAR k 9789796729913 Kamus Jawa Unggah-Ungguh 210518 0 50675