Kamus Unggah Ungguh Basa Jawa / Haryana Harjawiyana Th. Supriya text Yogyakarta : Kanisius, 2009 Kamus Jawa Unggah-Ungguh URN:ISBN:9789796729913