Langkah Cerdas Membasmi Virus Komputer Langkah text Yogyakarta ANDI 2011 Cetakan 1 223 hlm : Ilus ; 23 cm Langkah Virus Komputer 005.84 005.84 LAN l 9789792926866 20210517105900 INLIS000000000031760 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)