Jenghis Khan : Kisah-Kisah Penaklukan Dunia dan Keruntujah Mongolia / Muhammad Muhibbuddin; text Yogjakarta : Araska, 2018 Sejarah Mongolia URN:ISBN:978-602-5805-66-0