Menjadi Guru yang Mampu Menulis dan Menerbitkan Buku : Panduan Kilat dari Menulis Sampai Menerbitkan Bukua / Deni Damayanti; text Yogjakarta : Araska, 2017 Mengajar dan Pengajar URN:ISBN:978-602-300-398-3