Ensiklopedia Kematian Muslim Panduan Lengkap Menyambut Kematian, Sakaratul Maut, Serta Doa & Tata-Cara Mengurus Jenaza Muslim Izudin Ahmad Al-Qasim text Depok Mutiara Allamah Utama 2014 Cet 1 xxiv + 260 hlm ; 22,5 cm Izudin Ahmad Al-Qasim ; Penyuntung : Qim Mahdy Ensiklopedi Kematian R 297.351.03 IZU e R 297.351.03 IZU e IZU e 978-602-70495-3-6 20170216022859 INLIS000000000027061 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)