na INLIS000000000027061 20170216022859 0010-0217000039 Ensiklopedia Kematian Muslim : Panduan Lengkap Menyambut Kematian, Sakaratul Maut, Serta Doa & Tata-Cara Mengurus Jenaza Muslim / Izudin Ahmad Al-Qasim ; Penyuntung : Qim Mahdy Izudin Ahmad Al-Qasim Cet 1 xxiv + 260 hlm ; 22,5 cm Depok : Mutiara Allamah Utama, 2014 R 297.351.03 IZU e R 297.351.03 IZU e IZU e 978-602-70495-3-6 Ensiklopedi Kematian 40679 40680 40680 40679 40679 40680