Seratus Kisah Islam Pilihan Salman, Iskandar text Bandung Dar Mizan 2009 ind Cerita-Cerita Hadist URN:ISBN:978-979-752-766-2